Mencari Hasil Ilmu

Sunday, January 24, 2010

Pasaran Internet Asia 2009

# Pengguna internet rumah dan kerajaan.

China -------- 220.8 juta
Jepun --------68.3 juta
India---------35 juta
Korea --------29.2 juta
Australia-----12.7 juta
Taiwan--------12.1 juta
Malaysia------9.6 juta
Hong Kong-----3.9 juta
Singapura-----2.7 juta
New Zealand---2.6 juta

Jumlah pengguna internet bagi negara sendiri