Mencari Hasil Ilmu

Sunday, January 15, 2012

English Bill Of Right

Salah satu dokumen penting Bill Of Right adalah English Bill Of Right pada 1689. Ia merupadak satu fundamental penting dalam Undang2 perundangan English. English Bill Of Right adalah berbeza dengan Bill Of Right semasa dimana English Bill Of Right menetapkan kah rakyat sebagai pewakil di Parlimen dalah menetang penguasaan Istana. Namun, terdapat pelbagai basis yang diaplikasi juga dalam Bill Of Right.

Hak untuk bersuara di Parliament.

Kebebasan dari kekejaman dan hukuman

Kebebasan untuk memohon pungutan suara untuk tindakan parlimen.

Kebebasan untuk mengikuti pengadilan yang adil. Pihak yang mempunyai kuasa diharamkan menubuhkan makamah atas kuasanya dan diharamkan bertindak sebagai hakim.

Pihak exekutif diharamkan meminta cukai tanpa persetujuan daripada parlimen.

Penubuhan satu system tentera yang kekal (Sistem penganmilan tentera).

Untuk Protestant, mereka dibenarkan mempertahankan diri sebagaimana dibenarkan undang undang.

Kebebasan melantik ahli parliament tanpa campur tangan pihak yang berkuasa.

Kebebasan daripada denda dan hukuman sivil tanpa pembicaraan.

Kebebasan daripada kekejaman dan hukuman melampau.