Mencari Hasil Ilmu

Monday, February 27, 2012

Nabi Muhammad Dalam Kitab Hindus

1. Didalam ramalan Prophecy Hindus Purana (Buku suci hindu) telah dinukilkan bahawa Kalki Avatar adalah pesuruh tuhan yang terakhir dimuka bumi ini untuk pertunjuk bagi seluruh dunia dan seluruh manusia dialam ini. 

Al-qur'an telah memberitahu bahawa Nabi Muhammad s.a.w. adalah nabi yang terakhir buat pertunjuk seisi alam termasuk Jin dan manusia.

2. Menurut ramalan ugama hindu, kelahiran Kalki Avatar akan berlaku disuatu tempat menyerupai pulau (negeri dikelilingi padang pasir) dan mengikut ugama hindu ianya di kawasan bumi Arab.

3. Didalam buku hindu, nama bapa dan emak Kalki Avatar dikenali sebagai VISHNUBHAGAT dan SUMAANI. Jika kita lihat makna bagi kedua nama tersebut, akan kedapatan sesuatu yang menarik untuk direnungi. Lihat, VISHNUBHAGAT = Vishnu beerti tuhan + Bhagat beerti hamba, diterjemah dalam bahasa arab, tuhan itu ALLAH + hamba itu Abdul = Dicantumkan akan menjadi ABDULLAH (bapa kepada Nabi Muhammad s.a.w) Manakala SUMAANI beerti aman atau tenang yang didalam bahasa arab AMINAH (nama emak Nabi Muhammad s.a.w).


1. Dalam buku buku ugama hindu, dinukilkan bahawa bahan makanan asas Kalki Avatar ialah buah korma dan zaitun. Beliau merupakan seorang yang amanah lagi jujur dan paling dipercayai seluruh masyarakatnya. Tak dapat disangsikan bahawa makanan asas Nabi ialah buah Korma dan zaitun. Nabi Muhammad s.a.w juga mempunyai akhlak sebegini tinggi dan dipercayai oleh setiap orang dan masyarakatnya.

2. Dinukilkan juga dalam Vedas, bahawa kelahiran Kalki Avatar akan berlaku ditengah tengah kalangan keturunan yang dihormati. Ini bertepatan dengan dimana Nabi Muhammad dilahir dari golongan Quraish yang terkenal sangat dihormati oleh masyarakat ketika itu.

3. Dalam buku tersebut juga dinukilkan bahawa Tuhan akan mengajar Kalki Avatar melalui malaikat didalam Gua. Bertepatan dimana Allah telah mengajar Nabi Muhammad s.a.w dengan memerintahkan Malaikat Jabrail untuk mengunjungi serta mengajar nabi berupa Wahyu didalam gua yang bernama Gua Al Hira.

4. Juga dinukilkan bahawa tuhan akan memberi kenderaan yang pantas buat Kalki Avatar untuk mengembara keseluruh alam maya serta naik kelangit hingga kelangit ke 7. Ini bertepatan dengan apa yang dialami oleh Nabi Muhammad s.a.aw dalam peristiwa Isyra' dari masjidi haram diMekah ke masjidil al aqsa diPelestin Dan Mi'raj nabi kelangit ke 7 dengan menunggang seekor Burak dalam satu malam.

5. Dinukilkan juga dalam buku tersebut bahawa Kalki Avatar akan diberikan pertolongan yang luar biasa oleh tuhan, ini terbukti jelas bahawa Allah telah memberi bantuan luar biasa kepada Nabi Muhammad s.a.w didalam peperangan Uhud dan yang lain lain.

6. Yang menakjubkan dinukilkan juga bahawa Kalki Avatar akan dilahirkan pada 12 haribulan. Ini bertepatan sekali bahawa Nabi Muhammad s.a.w telah dilahirkan pada 12hb Rabiulawal (kelendar Islam).

7. Dinukilkan juga dalam Vedas bahawa Kalki Avatar adalah merupakan seorang penunggang kuda yang baik dan ahli main pedang yang cekap, ini bertepatan dengan Nabi Muhammad s.a.w yang terkenal dalam bidang berkenaan. Lagipun pengarang mengajak penganut ugama hindu berfikir bahawa zaman kuda dan pedang telah berlalu dan kini manusia menggunakan senapang dan roket. Adalah sesuatu yang dangkal mengharapakan datangnya Kalki Avatar yang ditunggu tanpa penghujung, walhal ia telah pun muncul 1400 tahun yang lalu. 


Dalam alqur'an telah diceritakan tentang ciri ciri dan tanda tanda mengenai Nabi Muhammad s.a.w dengan jelas dan bertepatan apa yang dinantikan oleh penganut hindu terhadap Kalki Avatar. Pengarang telah memberi hujah hujah yang mengatakan Kalki Avatar yang dimaksudkan itu adalah Nabi Muhammad s.a.w dan kepada yang masih lagi menunggu akan kedatangan Kalki Avatar? sewajarnya berfikir semula dan renungilah akan kebenarannya.

Tuesday, February 21, 2012

Ramalan Kedatangan Nabi Muhammad dalam Bible

 Berikut adalah terjemahan ayat dari Bible Song Of Solomon Chapter 5 Verse 16.

His mouth is most sweet yea he is altogether lovely This is my beloved and this is my friend O daughters of Jerusalem.

Dalam terjemahan Bible  perkataan MA-HA-MA-DIM diterjemahankan kepada maksud He Altogether Lovely. Namun adalah perkataan MA-HA-MA-DIM itu adalah nama individu atau gelaran seseorang.

CHIK -KOV, MAM-TAK-KIM, VE-CHUL-LOV, MA-HA-MAD-DIM, ZEH, DO-V-DI, VE-ZEH, RE-I, BE-NO-VT, YE-RU-SHA-LI. 

Bagi orang bukan yahudi yang tak beberapa paham bahasa hebrew, sebutan vokal seperti di atas amat membantu anda.
DIM adalah perkataan khas yang disebut apabila hendak menghormati atau seorang yang dihormati.

Al A'raf 7:157
"Those who follow the apostle, the unlettered Prophet, whom they find mentioned in the Taurat and the Injil...".

AL-A'RAF 7;157 membuktikan bahawa nama nabi Muhammad tersebut di dalam kitab injil dan taurat.

God came from Teman, the Holy One from Mount Paran. Selah His glory covered the heavens and his praise filled the earth (Deuteronomy 33:2).

Where Is Mount Paran. It In Mecca in Saudi Arabia.

 "And God was with the boy (Ishmael) as he grew up in the wilderness of Paran. He became an expert archer". It is a well known fact the Ishmael lived in Mecca after Abraham left him and his mother Hagar in the desert. Most of Northern Arabs are descendents of Ishmael. Many christian historians though reject this fact out of arrogance (Genesis 21 20).

God came from Teman, and the Holy One from mount Paran. Selah. His glory covered the heavens, and the earth was full of his praise (Habakkuk 3:3) .

Friday, February 10, 2012

Bill of right

Bill of right adalah senarai hak hak penting bagi sesebuah Negara. Tujuan utama Bill of Right adalah untuk melindungi kepentingan rakyat daripada dicerobohi oleh kerajaan.

Terma Bill Of Right berasal dari England yang merujuk kepada Bill Of Right 1689.

Ia terbahagi kepada 2 iaitu yang kekal atau yang rapuh.

Bagi yang bersifat kekal, ianya tidak boleh dipinda atau dibuang dari senarai Bill Of Right. Ia memerlukan majority besar atau referendum jika mahu meminda senarai Bill Of Right.

Bill Of Right yang bersifat rapuh pula adalah undang undang biasa yang boleh dipinda atau rapuh. Ia tidak memerlukan majority besar atau referendum.