Mencari Hasil Ilmu

Friday, June 22, 2012

9 Satanic Statement

9 Satanic Statement

Satan 100% menolak larangan agama.

Satan mewakilli kewujudan dan berkait rapat dengan spiritual.

Satan menolak hipokrasi.

Satan mewakili kebaikan bagi mereka yang layak dan kerosakan bagi mereka yang tidak layak.

Satan mewakilli dendam yang terpendam.

Satan mewakilli tanggungjawab untuk mereka yang bertanggungjawab.

Satan adalah manusia seperti mana haiwan haiwan yang ada di muka bumi ini. Ada antara mereka yang lebih hina lagi daripada haiwan yang berkaki 4. Disebabkan perkembangan akal dan semangat suci manusia ditingkatkan dari paras seperti haiwan ini.

Satan mewakilli dosa dosa yang wujud di dunia ini. Ia membawa kepada fizikal, mental dan graffiti emosi.

Satan boleh menjadi kawan baik kepada mana mana gereja dan sering berurusan dengannya.

Tuesday, June 12, 2012

Teknologi pembuatan besi sejak zaman Nabi Daud

Teknologi pembuatan besi bermula sejak zaman Nabi Daud lagi. Hal ini diungkapkan lagi di dalah Surah Al-Anbiya ayat 80.

“Dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu. Guna memelihara kamu dalam peperanganmu. Maka, hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah)”.

Fakta seterusnya adalah pada ayat 10 Surah Saba.

“Dan sesunguhnya telah Kami berikan kepada Daud kurnia dari Kami. (Kami berfirman), Hai Gunung-gunung dan burung burung, bertasbihlah berulang ulang bersama Daud, dan Kami telah melunakkan besi untuknya.”

Dalam Surah Saba Ayat 11 pula menyatakan bahawa caca cara membuat baju besi.

“Buatlah baju besi yang besar besar dan ukurlah anyamnnya dan kerjakanlah amalan yang soleh. Sesungguhnya Aku melihat apa yang kamu kerjakan”.

Begitu juga dalam Surat An-Nahl ayat 81

Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang Dia ciptakan dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung gunung dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmatnya atas kamu agar kamu berserah diri (kepada-Nya).

Saturday, June 09, 2012

12 Satanic rules in earth

Dilarang memberi pendapat atau nasihat selagi tidak diminta.

Dilarang memberi tahu masalah anda selagi anda tidak pasti bahawa mereka akan mendengarnya.

Apabila anda berada di rumah individu lain, pastikan anda menghormati tuan rumah atau jangan anda sekali pun pergi ke sana.

Jika tetamu di rumah anda membuat sesuatu yang menyakiti hati anda, sakiti lah pula mereka sehingga mereka merasa menyesal melakukannya.

Dilarang melakukan hubungan seksual selagi anda tidak pasti bahawa pasangan anda mengkehendakinya.

Jangan merampas hak seseorang selagi ia tidak membebankan individu tersebut dan rampaslah beban itu jika ia membebankan dan merayu untuk lari dari beban.

Percaya dengan keupayaan magik, sihir dan benda benda aneh. Mereka adalah wujud dan sesungguhnya ia mampu mengubah hidup anda.

Jangan meminta sesuatu yang bukan hak anda .

Diharamkan mencederakan atau membunuh kanak kanak.

Dilarang membunuh haiwan selagi anda tidak dalam bahaya atau untuk makanannya.

Apabila berada di wilayah yang asing, jangan sekali menegur sesiapa.

Jangan melakukan hubungan seksual di dalam bilik air selagi tidak diarahkan.