Mencari Hasil Ilmu

Wednesday, November 25, 2009

Hubungan Nato Dan Wilayah Islam

Tindakan NATO di Bosnia- Herzogovina dan Kosovo memang boleh di maafkan kerana negara2 tersebut terletak di benua eropah.

NATO ditubuhkan pada 1949 apabila 12 negara barat iaitu Us, Belanda, Belgium , Denmark,Iceland ,Italy, lexembourg, Kanada, Norway. Perancis, Portugal dan Uk bergabung membentuk pakatan pertahanan.

Sebagai pakatan ketenteraan, Nato bertindak mengawal dunia barat dan mengawasi pergerakan komunisme terutamanya pakata Warsaw. Komitmennya adalah kepada kebebasan individu dan warisan beragama dalam adunan demorkrasi, kapitalis dan sistem perundangan yang telah berkembang di rantau Atlantik.

Keruntuhan Sovit Union, perluasan NATO berlaku secara rancaknya sehingga satu demi satu daripada eropah timur diserap dalam pakatan. Dengan keahlian sebanyak 18 buah negara pada tahun 1999, ianya berjaya mengumpul 4,097,300 askar.

Washington ternyata begitu ternyata berjaya mempengaruhi hala tuju NATO semenjak 6 dekat yang lalu.

Apabila NATO menghala keluar melewati sempadan keselamatan luar eropah dan memusat perhatian kepada Iraq dan Afganistan. Muncul beberapa persoalan mengenai pergerakan tersebut.

Pencerobohan Amerika di Iraq dan Afganistan menyaksikan penglibatan Washington yang tidak berkesudahan. Bagi AS, Iraq dan Afganistan begitu besar ertinya dan tidak akan melepaskan begitu sahaja. Daerah ini menjanjikan minyak, medan uji kaji senjata baru Amerika. Sebahagian besar yang terkorban adalah orang islam bukan nya rakyat Amerika.

Pembekalan senjatqa Amerika turut meraih keuntungan dari pembelian kelengkapan perang oleh negara2 yang merasa tergugat di Timur Tengah atau8 Asia Tengah. Mengikut perangkaan, US mewakili 70% transaksi jualan senjata dunia. Kebanyakan pembelinya adalah dari negara2 Timur Tengah.

Penglibatan NATO melibatkan wilayah islam menjadi mangsa. Kedaulatan nya turut tercabar.

Wang hasil jualanminyak telah digunakan negara arab untuk membeli senjata baru dan tercanggih.