Mencari Hasil Ilmu

Friday, September 11, 2009

Alpha Epsilon (AEPi)

  • Awal asasnya adalah untuk membantu lelaki yahudi mencari pasangan yahudi juga.
  • Juga bertujuan untuk mengekalkan dan menguatkan hubungan sesama yahudi di sekolah tinggi dan sektor pekerjaan
  • Menyiapkan yahudi Amerika untuk menjadi pemimpin masa hadapan.
  • Berkait secara lansung melalui Ikatan Inisiatif Israel.
  • Berkait rapat dengan pertubuhan yahudi yang lain seperti AIPAC, Hillel, Israel on Campus Coalition, Aish Hatorah, Chabadon on Campus, Hasbara Fellowship, B'inai Brith International, Shaare Zadek, Chai Lifeline, Holocoust Museum and Gift of Life.