Mencari Hasil Ilmu

Sunday, September 27, 2009

1.8 Billion Manusia

Mereka yang memeluk islam adalah di iktiraf sebagai golongan yang terbaik. Firman Allah dalam Surah Ali Imran :110 "Kamu adalah umat yang terbaik yang di lahirkan untuk manusia menyuruh kepada kebaikan dan menegah kepada kemungkaran dan beriman kepada Allah".

Islam paling berpengaruh di Timur Tengah, Benua Afrika utara dan termasuk beberapa negara di Asia. Komuniti minoriti terbesar di jumpai di China, semenanjung Balkan di Eropah Timur dan sebahagian Russia. Semuanya bertunas melalui kumpulan immigran muslim.

Hari ini terdapat kira2 1.8 billion uma islam yang berdaftar di pusat2 pendaftaran di seluruh dunia. Jumlah uma islam pula di katakan melebihi jumlah yang di nyatakan kerana terdapat umat islam baru yang tidak merekod , memaklumkan dan menukar nama atau agama baru merekan kerana takut akan prejudis gara2 'Islamicphobia'.

Kira2 20 peraus adalah dari tanah arab, 30 peratus dari negara India dan 15.6 peratus dari Indonesia.

Isu ini timbul apabila micheal jackson yang di katakan islam tidak menukar status agama barunya secara hitam putih dan persoalan imbul berapa banyak kah umat islam di dunia ini.

Islam adalah agama sejagat unuk semua manusia tanpa mengira bangsa, negara, bahasa dan warna kulit.

Jika kita mengucap dua kalimah syahadah maka islam lah kita.