Mencari Hasil Ilmu

Monday, December 13, 2010

Pekerja Asing Antara Kepentingan Dan Keselamatan Negara

Secara umum, pengambilan buruh asing ke Malaysia adalah untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja dalam sector sector tertentu dan bukan untuk diserap dalam pelbagai sector. Antara sector sector yang menghadapi kekurangan tenaga kerja adalah dalah bidang sector perladangan, pembinaan, perkhidmatan dan pembuatan. Di dalam ke empat empat sector tersebut sector perkhidmatan dan pembuatan mengalami kekurangan pekerja yang paling kronik.

Transisi ekonomi Malaysia yang dari pertanian ke sector perkilangan telah meninggalkan kesan terhadap permintaan guna tenaga. Permintaan produktiviti yang dijana oleh buruh buruh asing telah menambahkan jumlah eksport negara dan seterusnya menyumbangkan kepada lebihan imbangan pembayaran. Pertumbuhan pendapatan eksport yang kukuh didorong oleh nilai eksport yang tinggi terutamanya yang disumbangkan oleh sector pembuatan.

Kemasukan pekerja asing bukan sahaja memenuhi keperluan negara malah sumbangan mereka terhadap pertumbuhan ekonomi negara sememanglah amat di hormati. Mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Abdullah Ahmad Badawi menegaskan bahawa Malaysia perlu mengurangkan pekerja asing tetapi takut ia akan menjejaskan industri yang berkenaan yang bergantung dengan mereka.

Keadaan jelas menunjukkan Malaysia masih memerlukan tenaga kerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan memenuhi permintaan guna tenaga yang ada. Pertumbuhan ekonomi dapat menjadikan Malaysia sebuah negara Maju dan seterusnya membolehkan Malaysia terus bersaing dengan negara yang lain. Kehadiran mereka sedikit pun tidak menjejaskan inflasi dan kadar faedah malah dapat mengatasi masalah kekurangan tenaga buruh dan mengekalkan ekonomi. Mereka tidak memberi impak dari aspek gaji dan pekerjaan terutamanya di kalangan generasi muda. Kebanyakkan mereka sanggup bekerja di sector yang kurang mendapat sambutan dari pekerja tempatan seperti pembinaan dan perhotelan.

Peranan yang disumbangkan oleh pekerja asing adalah peningkatan KDNK dan perbelanjaan agregat adalah releven. Kemasukan buruh asing dapat meningkatkan nilai eksport negara. Akaun dagangan akan mengalami lebihan dan dapat membantu pertumbuhan ekonomi. Dari aspek ekonomi, kerajaan mengambil langkah dalam megawal kenaikan gaji buruh dan inflasi. Ini merupakan aspek utama dalam menuju kejayaan pertumbuhan ekonomi. Kerajaan dapat mengurangkan perbelanjaan penggunaan wang yang banyak untuk membayar gaji atau upah kepada buruh asing.

Mereka tidak terlalu meminta gaji yang lebih dan tidak terlalu menghiraukan pendapatan yang mereka perolehi. Asalkan gaji yang diterima mampu untuk menampung perbelanjaan keluarga di negara asal. Para majikan akan mengambil kesempatan ini untuk mengaut keuntungan kerana mereka tidak perlu menawarkan lagi kos untuk kemudahan social seperti tabung kebajikan pekerja, faedah perubatan, dan faedah faedah lain kepada pekerja mereka.

Kebanjiran buruha asing yang tidak dikawal akan memberi impak negatif kepada ekonomi tempatan, kesejahteraan social, ancaman keselamatan negara, dan kestabilan politik. Lambakan warga asing tidak selari dengan rekod warga asing termasuk mereka yang berdaftar dengan agen pekerja asing. Kuatir nya lambakan warga asing akan mendatangkan implikasi buruk terhadap social, keselamatan dan ketenteraman awam sehingga menjejaskan imej di mata dunia.

Kemasukan buruh asing secara besar besaran telah memberi kesan terhadap struktur upah daripada terus meningkat. Ini kerana kebanyakan buruh asing sanggup menerima upah yang kecil dan sanggup bekerja secara fleksibel. Jika fenomena ini berterusan kuatir ia akan mengekalkan Malaysia sebagai negara berorentasikan buruh murah dan akibatnya keinginan Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju pada 2020 akan sukar dicapai.

Pembayaran gaji yang rendah akan memberi manfaat kepada majikan kerana mereka dapat mengurangkan kos pengeluaran dan meningkatkan keuntungan syarikat. Ia akan memberi kesan negatif terhadap penetapan upah bagi pekerja pekerja buat jangjka masa masa yang lama. Penyertaan buruh asing dalam pasaran buruh sering tertumpu dalam sector pembuatan dan mengakibatkan buruh tempatan mengalami pengurangan gaji.

Keadaan ini didorong oleh prinsip permintaan dan penawaran yang tidak seimbang. Tingkat harga dan gaji juga menurun apabila penawaran melebihi permintaan. Pekerja asing sanggup mengambil alih pekerjaan yang ditolak oleh rakyat tempatan kerana disebabkan factor gaji dan persekitaran kerja. Disebabkan ini, rakyat tempatan perlu menerima gaji yang sama dengan pekerja asing bagi mengurangkan risiko dibuang kerja.

Kajian oleh Friedberg dan Hunt (1995) di Amerika mendapati bahawa 10% penawaran buruh akibat migrasi buruh asing ke dalam negara akan menurunkan kadar upah buruh sebanyak 0.3% di sector tertentu. Ini membuktikan persaingan yang rakyat tempatan perlu hadapi bagi menghadapi lambakan pekerja asing. Kebanjiran pekerja asing akan merendahkan upah pekerja dan membawa kepada pulangan pemilik modal yang akan terus meningkat. Jurang perbezaan pendapatan yang sangat besar dalam masyarakat dan membawa kepada konflik kepentingan.

Disebabkan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Malaysia dianggap sebagai negara pengimport utama buruh asing di Asia Tenggara. Kemasukan buruh asing meningkatkan pengaliran keluar mata wang. Daripada Januari 2008 – Jun 2008, jumlah pengaliran mata wang ke luar negara adalah RM9.12 Billion dan dijangka akan berganda pada hujung 2008. Terdapat 2.1 juta pekerja asing yang berdaftar di Malaysia dan membawa keluar RM 720 per bulan.

Jumlah ini tidak termasuk yang tinggal di Malaysia secara haram dan dianggarkan sebanyak satu juta orang. Kerajaan menganggap ia tidak memberi kesan ancaman kepada pertumbuhan ekonomi negara dengan berdasarkan rizab yang dimiliki lebih banyak daripada jumlah pengaliran keluar. Pada jangka masa panjang ia akan menjejaskan ekonomi negara terutama dari aspek pertukaran mata wang dan memberi kesan terhadap nilai rizab negara.

Kemasukan pekerja asing akan meningkatkan tahap kemiskinan negara. Pekerja asing menyumbang peratus kemiskinan di Malaysia. Kadar kemiskinan golongan termiskin bagi buruh asing bertambah dari 6% pada 1995 ke 9.9% pada 1999. Semakin ramai pekerja pendapatan sama atau kurang daripada golongan berpendapatan lebih dari garis kemiskinan. Ini secara lansung memberi kesan negatif terhadap taraf dan kualiti kehidupan di kalangan rakyat Malaysia.

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan mendedahkan 80% daripada pekerja asing di sector perladangan dikesan pembawa virus HIV. Berdasarkan Agensi Dadah Kebangsaan, kebanyakan mereka adalah penagih dadah dan bukannya aktiviti seksual.

Kehadiran pekerja asing menyebabkan kes kes jenayah. Kementerian Dalam Negeri menyatakan statistik bahawa 14,809 daripada 37,446 banduan di Malaysia adalah pendatang asing tanpa izin. Jumlahnya 28% dari kapasiti penjara penjara di Malaysia. Kerajaan juga menanggung RM11.6 juta pada2008 terhadap 60,800 PATI dengan kos perbelanjaan sebanyak RM30 sehari. Kos ini melibatkan kos pengurusan tidak termasuk kos kesihatan.