Mencari Hasil Ilmu

Monday, December 06, 2010

kabbalah secara tradisi

Jika dilihat dari segi tradisional dan turun temurun, Kabbalah berasal dari bumi Aden. Ia terhasil dari orang terpilih yang digelar sebagai Tzadikim dan bertanggungjawab ke atas sesetengah golongan.

Kabbalah juga boleh dikatakan berasal dari sebahagian dalam undang-undang warisan agama yahudi yang diturunkan oleh Tuhan kepada Rasul Moses di Bukit Sinai semasa kurun ke 13 BC.

Apabila Israel dating dan menetap di destinasi mereka Canaan untuk beberapa lama, pengetahuan esotik adalah di rujuk kepada amalan meditasi Hitbonenut, Rebbe Nachman of Breslov’s yang mmbawa makna sendirian atau menyendirikan diri.

Terdapat 72 perkataan yang mengaitkan kepada nama tuhan yang sering digunakan dalam mistik yahudi untuk tujuan meditasi yang diterbitkan daripada perkataan yahudi berkaitan dengan perkataan Nabi Musa dari kewujudan malaikat. Mukjizat Exodus yang membawa kepada turunnya Ten Commandment dan pandangan yahudi Ortodoxs mengenai penerimaan Torah pada Gunung Sinai.

Kabbalah zaman pertengahan dikatakan bertaburan di sekitar wilayah French, Andalusia Sepanyol dan juga Germany di Ashkenaz.