Mencari Hasil Ilmu

Thursday, December 09, 2010

Kebenaran Berpoligami Seksyen 23(4) AUKI 1984

Perkahwinan yang dicadangkan adalah patut atau perlu memandangkan kepada keadaan suami dari segi kemandulan, keuzuran zahir dan jasmani, segaja ingkar hak hak persetubuhan dan gila.


Pemohon mesti berkemampuan dari segi syarak untuk menanggung semua isteri dan tangungan nya termasuk orang yang bakal ditanggung.

Pemohon berupaya memberi hak layanan sama rata kepada semua isteri mengikut hokum syarak.

Perkahwinan yang dicadangkan tidak akan menyebabkan darar syarie kepada isteri.