Mencari Hasil Ilmu

Saturday, November 27, 2010

Pertembungan tamadun Barat dan tamadun islam di Afganistan

Peperangan yang berlaku di Afganistan tidak boleh dilihat sebagai peperangan Amerika dan sekutunya menentang Taliban tapi yang jelas melibatkan pertembungan tamadun antara Barat dan Islam. Pada asalnya Barat tidak bersetuju dengan pentadbiran Taliban. Tindakan Amerika pula disokong oleh negara negara utama seperti Kanada, UK, Belanda, dan negara negara lain NATO. Apa yang berlaku sekarang adalah konflik pertembungan antara lapan tamadun utama iaitu Confucious, Jepun, Hindu, Barat-Kristian, Islam, Slavic-Ortodox, dan Latin Amerika dan konflik terbesar adalah antara tamadun Barat dan tamadun islam.


Prof. Huntington sangat berpengaruh dalam dasar luar US dan Barat. Pandangan beliau ada persamaan dengan pandangan dengan pandangan George Kennan dalam tahun 1940 yang mengupas tentang ancaman komunis yang mempengaruhi dasar Amerika terhadap Soviet Union dan negara negara komunis yang lain. Pandangan Huntington mempengaruhi dasar Amerika terhadap islam yang cuba mengaitkan islam dengan sifat yang negatif seperti keganasan. Apa yang diketengahkan adalah persoalan survival dan persoalan percaturan politik dunia. Untuk survival dan mengekalkan kuasa mereka perlu menghapuskan negara/kumpulan yang cuba menggugat kedudukan Amerika. George Kennen merumuskan bahawa tindakan Soviet Union adalah merbahaya terhadap Amerika dan perlu mereka bertindak balas. Dari sini Amerika perlu bertindak bagi menyekat perluasan pengaruh komunis pimpinan Soviet Union di seluruh dunia.

George Kennen memainkan peranan penting dalam mempengaruhi dasar luar Amerika selepas Perang Dunia Kedua. Tindakan yang dilakukan Amerika dalam percaturan kuasa dalam struktur antarabangsa yang bersifat bipolar banyak berdasarkan idea asas yang dikemukakan oleh George Kennen.

Huntington mengemukakan idea yang besar yang mempengaruhi tindakan dan dasar luar Amerika selepas berakhirnya Perang Dingin. Pandangan Kennen bersifat Bipolar dan musuhnya komunis manakala pandangan Huntington pandangan nya berpihak kepada factor penting yang membawa kepada konflik bukan agi