Mencari Hasil Ilmu

Tuesday, November 30, 2010

apa itu Kabbalah

Kabbalah adalah satu disiplin dan cara terbaik untuk pengajaran yang brkaitan dengan ilmu2 ghaib di dalam Judaism. Ia adalah satu jenis pengajaran yang menerangkan tentang hubungan diantara manusia dan Pencipta alam dan semua jadiannya. Kabbalah banyak mencari semua yang wujud hasil ciptaanNya dan cuba mengungkai kejadian dengan cara ilmiah. Ia juga cuba merungkai kejadian dan mengkaitkannya dengan reality spiritual. Banyak membiak di dalam agama yahudi dan banyak boleh ditemui di dalam sumber yahudi klasik.

Berdasarkan Zohar (Penemu ajaran Kabbalah), mengatakan bahawa ada 4 cara untuk belajar pengajian Torah. 4 cara ini dipanggil sebagai PaRDeS yang bermaksud Orchard.

Peshat (memberi makna dan tafsiran yang tepat mengenai Torah). Remez ( memberi tafsiran maksud maksud yang tersirat), Derash (memberi maksud mencari dan mengungkai yang tersembunyi), midrashic (bermaksud Rabbinic yang menjelaskan maksud secara pembandingan dengan perumpamaan imaginasi dengan kata kata yang serupa makna dan versi), Sod ( mentafsir secara metaphysic).

Perkataan Kabbalah ditemui sama ada oleh Solomon ibn Gabirol (1021-1058) atau seorang dari kurun ke 13 Spanish Kabbalist Bahya ben Asher. Kabbalah menerangkan dengan terperinci dan melakukan kajian mengenai agama yahudi , pengetahuan dan amalannya.

Mengikut tradisi ajaran Kabbalah,ilmu pengetahuan diturunkan secara oral oleh rasul, nabi dan sages (dikenali dengan Hakhamim) yang bertanggungjawab di dalam penulisan agama dan budaya yahudi. Tradisi ini dikatakan bermula sejak kurun ke 10 lagi dan pengaruh dan amalannyanya menyelinap ke lebih kurang sejuta rakyat yahudi purba.

Penaklukan berterusan oleh bangsa asing menyebabkan pemimpin agama pada masa itu menyemunyikan ilmu dan membiarkan ia menjadi rahsia kerana kuatir ia akan jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggungjawab. Ketua Sanhedrin juga melihat amalan Kabbalah sebagai satu amalan yang mungkin akan di salah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Sejak itu ajaran Kabbalah menjadi begitu rahsia, terlarang dan exotic kepada agama yahudi untuk dua setengah milinium.

Dalam Kabbalah semua ciptaan tidak boleh lari dari reality. Pandangan ini boleh dijumpai dalam falsafah yahudi zaman pertengahan yang menampilkan pemahaman berlainan dengan teologi yahudi. Bagaimanapun, pemahaman Agung diajar secara berbeza di satu sekolah yang lain. Kabbalah menjelaskan struktur metafizik dan naluri dari tuhan. Divine nya di dalam Torah di olah dengan struktur bahasa yang agak berlainan yang member maksud mistik. Falsafah yahudi mempersoalkan had dan kekurangan maksud Divine dari seseorang pemikiran seorang manusia dengan harmoni berdasarkan skrip exegesis.

Dalam Kabbalah, Tuhan bukannya metirial atau benda bukan berjasad tetapi adalah Pencipta yang Agung. Persoalan mengenai Kabbalah akn terjawab apabila dua persoalan asas tuhan terjawab antaranya tuhan itu sendiri dan ciptaanNya. Kabbalah mempercayai bahawa tuhan adalah infiniti, tiada penghujung dan tiada batasan.

Seperti yang kita tahu bahawa karya Rabbi iaitu teks Kabbalah adalah satu daripada cara bagaimana tradisi oral berlaku. Namun, kebanyakkan tradisi ini banyak yang sudah ditulis bagi mengurangkan karya akan pupus.

Ben Sira ( Pada kurun ke 170 BC) mengatakan bahawa semua nya adalah kosong jika dilakukan dengan rahsia. Dalam banyak tahun, banyak teks yang dikasilkan dan kebanyakkan nya adalah teks dari Sefer Yetzirah.