Mencari Hasil Ilmu

Wednesday, November 17, 2010

Negara Barat Mengkianati Perjanjian

Orang islam berhak hidup dengan aman dalam wilayah sambil mengamalkan kepercayaan tanpa campur tangan pihak luar. Jika terdapat golongan yang sudi membantu, kita patutlah membuka laluan dengan batas batas pemikiran yang logic dan teratur supaya kehidupan orang islam berlandasan dengan agama.


Apa ertinya semua ini jika dilihat dari segi sudut perkembangan politik antarabangsa sejak 1648 berikutan termenterainya Perjanjian Westphalia. Barat secara rasmi telah mengikat diri kepada ketetapan menghormati kemerdekaan dan kedaulatan negara lain. Atas nama keselamatan sejagat yang teradun di Barat sendiri, segala prinsip yang terkandung dalam Perjanjian dikorbankan satu demi satu bagi menjaga kepentingan pihak tertentu iaitu negara negara Barat yang diketuai Amerika Syarikat.

Islam sebagai Rahmat Kepada Seluruh Alam tidak berpeluang berfungsi di arena antarabangsa malah orang islam dan negara islam tidak terselamat dari Keselamatan Sejagat yang ditaja. Idea ini dikemukakan Barat dan sebati dengan Barat dan pendirian PBB, negara negara muslim dan bukan muslim. Ini bermakna bahawa keresahan orang islam akan berlanjutan.

OIC dan NGO islam sepatutnya melakukan sesuatu agar umat islam hidup aman dan makmur dan secara lansung menamatkan penindasan.Sekiranya idea keselamatan islam berkembang, negara bukan islam dan penganut agama lain turut meraih keuntungan dan kebahagian khasnya prinsip Insanniayyah yang menekankan sikap hormat menghormati sesama manusia yang menawarkan toleransi antara negara menjadi pegangan dan amalan dalam hubungan antara bangsa