Mencari Hasil Ilmu

Saturday, August 28, 2010

Galeri Kebudayaan Di Kompleks Muzium Kota kayang


Cangkul zaman sebelum kemerdekaan. Gabungan kayu besi dan rotan. Rotan digunakan untuk melilit kayu dan besi.
Alat berkaitan pertanian juga.
Sama jugak dengan alat diatas.