Mencari Hasil Ilmu

Tuesday, October 20, 2009

Hukuman Sebat

Jenis- Jenis Kesalahan Yang Memerlukan Hukuman Sebat.

  • Zina.Surah An-Nur ayat 2.
  • Menuduh Zina. An-Nur ayat 4.
  • Minum Arak. Al- Maidah ayat 90.
Alat Sebatan

Dalam islam alat yang boleh di gunakan adalah rotan, pelepah Tamar, ranting kayu atau hujung kain. Rotan yang digunakan perlulah sederhana. Tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, tidak pecah2 dan tidak berbuku2.

Tidak mencederakan dan tidak menyebabkan luka ke atas pesalah. Tujuan hukuman sebat adalah mencegah/ memberi pengajaran bukan memudaratkan.

Ukuran alat sebatan adalah sama ukurannya (kira2 panjang nya tidak melebihi 1.22 meter dan tebal 1.25 cm).

Sebab Sebab Terhalang Hukuman Sebat.

 Apabila pesalah menarik balik pengakuan sebelum hukuman sebat dilaksanakan. Sama ada secara lansung atau tidak.
 Apabila saksi2 mengubah pendirian dan menarik balik kenyataansebelum di laksanakan hukuman sebat.