Mencari Hasil Ilmu

Saturday, June 19, 2010

Senario Anak Luar Nikah Di Malaysia

Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) mencatatkan 257,000 sijil kelahiran didaftarkan tanpa tercatat nama bapa (2000 – Julai 2008). Secara purata, 2500 kes anak luar nikah dicatatkan pada setiap bulan. Kira-kira 83.3 kes sehari.

Ini tidak dikira jumlah yang dibuang, disembunyikan, atau yang mati ketika dilahirkan, hasil dari perhubungan luar nikah.

Laporan Durex & Durex , Malaysia dikategorikan sebagai pengamal seks luar nikah dengan purata 37 setahun (2001), 62 setahun (2003), 86 setahun (2004).

Remaja perempuan dikatakan kehilangan dara pada 20 tahun (2001) dan 19.3 tahun (2004).

Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan, Perak, Johor mencatakan kelahiran tak sah taraf tertinggi dengan peratusan melebihi 10%.

Faktor yang releven adalah penghijrahan golongan muda ke KL dan Selangor menyebabkan negeri-negeri tersebut mencatatkan peratusan yang tinggi.

Kes-kes yang melibatkan bangsa melayu dan umat islam adalah kerana mereka tidak memahami hokum - hukum agama, adab pergaulan,

Rata – rata berasal dari keluarga berpendapatan rendah, ibu atau bapa tunggal, keluarga yang kurang berpendapatan, keluarga yang besar dengan adik beradik yang besar.