Mencari Hasil Ilmu

Monday, June 07, 2010

Dataran Pahlawanan Shopping Mall

Dibina di atas tapak asal Stadium Merdeka dan Kereta Lembu.