Mencari Hasil Ilmu

Monday, March 01, 2010

Besi

Besi adalah satu unsur yang dinyatakan secara jelas dalam Al-Quran. Dalah surah Al- Hadiid yang bererti besi.

“Dan Kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manafaat kepada manusia”. (Al- Quran 57:25)

Mengikut penemuan2 mendapati bahawa logam besi yang ditemukan di bumi ini adalah berasal di bintang-bintang raksaksa di angkasa luar.

Besi dapat dibuat dan dihasilkan dalam bintang2 yang jauh dan lebih besar daripada matahari. Suhunya mencapai beratus juta darjah. Ketika jumlah besi melampaui batas tertentu, dalam sesuatu bintang, bintang tersebut tidak mampu menanggungnya dan akhirnya meledak menjadi Nova atau Supernova. Akibat daripada itu , meteor2 ini mengandungi besi bertaburan di seluruh penjuru alam semesta dan mereka bergerak melalui ruang bumi dan tertarik oleh gravity bumi.

Semua ini menunjukkan bahawa logam tidak terbentuk di bumi melainkan melalui kiriman dari bintang2 yang meledak di ruang angkasa melalui meteor2 dan diturunkan di bumi