Mencari Hasil Ilmu

Wednesday, December 30, 2009

The 100 Most Influential People In History

TANGGA 1 : MUHAMMAD

Menurut penulis (Micheal H.Hart), kebanyakan tokoh yang terdapat dalam buku “The 100 Most Influential People In History” dibesarkan dalam suasana politik, persekitaran tamadun yang tinggi ketamadunannya dan politik

Muhammad lahir pada 570AD di Mekah, selatan tanah Arab yang pada masa itu berada dalam zaman kegelaman tamadunannya, jauh dari laluan perdangan utama, kesenian dan pendidikan. Menjadi anak yatim pada umur 6 tahun. Beliau dikatakan buta huruf.

Muhammad memberi inspirasi kepada bangsa arab untuk keluar dari tanah arab untuk eksplorasi dan menawan empayar hebat seperti Mesopotamia, Syria dan Palestine.

Ramai yang akan mempersoalkan mengapa beliau dinobatkan sebagai number satu dan terbaik dari yang terbaik.

Muhammad memainkan peranan penting dalam penyebaran islam jika berbanding dalam perkembangan kristian. Kristian dikembang kan oleh banyak individu. Nama2 seperti St.Paul, Maharaja Constantine, Jesus dan lain2 lagi nama yang wujud. Dalam Kristian, Jesus berperanan dalam etika utama manakala teologi Kristian dikembangkan pula oleh St.Paul yang sebahagian besar menulis ‘New Testament’.

Muhammad pula bertanggungjawab terhadap teologi islam, etika utama dan prinsip utama dan prinsip moral. Beliau memainkan peranan penting dalam proses agama baru dan praktik amalan agama islam.

Muhammad merupakan seoarang sekular dan ketua agama, tidak seperti Jesus yang merupakan seorang secular.

TANGGA KE 2 : ISAAC NEWTON

Beliau adalah sainstis terhebat dan paling berpengaruh. Dilahirkan di Woolsthorpe, England pada hari Krismass , tahun yang sama kematian Galileo. Di sekolah beliau tidak banyak menghabiskan masa mengulangkaji pelajaran. Semasa remaja ibunya menghantar beliau ke sekolah dengan tujuan menjadi seorang petani. Pada umur 18 tahun, memasuki Cambridge University. Semasa itu kebijakan dalam sains meningkat dengan drastic sekali.

Kurun ke 17, beliau berjaya mencipta teleskop astronomi, Newton First Law of Motion, Nature of light – Cahaya biasa terdiri dari tujuh warna pelangi, Law of Reflexion dan Refraction of light.

Beliau juga berjaya dalam matematik moden dan mekanikal. Sumbangan matematik beliau adalah ‘Integral Calculus’ semasa berumur23 tahun.

Pertemuan penting adalah dalam bidang mekanikal, sains dimana benda boleh bergerak. Formulanya F=MA a.k.a Undang-undang gravity universal.

Pada 1687, Karya terhebat beliau “The Mathematical Principle Of The Natural Philosophy” mempersembahkan teori gravity dan teori pergerakan. Karya ini membolehkan pengukuran pergerakan planet mengelilingi matahari. Masalah utama ahli falak pada masa itu adalah dinamik dan berjaya diselesaikan dengan sekelip mata.

Kepentingan penemuan beliau, dalam excyclopedia anda akan menemui banyak sumbangannya berbanding saintis2 yang lain. Beliau juga diiktiraf oleh ilmuan2 seperti Leibniz, friend of St.Issac, French scienctist Laplace, Lagrange, Ernst Mach (saintis tahun 1901).

Sumbangan lain adalah dalam kajian Termodinamik (haba) dan Acoustics (sound) dan terpenting sekali prinsip fizik “Conservation Of Momentum” dan “Conservation of Angular Momentum”. Menemui teoram binomial dalam matematik.

Penemuan sainstifik beliau bukan sahaja merevolusikan teknologi, ekonomi, politik , pemikiran agama, kesenian dan falsafah.

TANGGA KE 3: JESUS CRIST.

Islam di temui oleh seorang individu tetapi Kristian ditemui oleh lebih dari satu individu. Individu yang menjumpai agama Kristian ada dua orang iaitu Jesus dan St.Paul. Jesus menjumpai formula spritual dan idea2 asas mengenai hubungan manusia. Teologinya pula hasil kerja St.Paul. Paul hanya menambah dan menyerpunakan ajaran Crist. Paul banyak menulis sebahagian besar New Testamentberbanding Muhammad 100% adalah ajarannya.

Jesus mati pada usia yang muda tidak seperti Buddha dan Muhammad dan meninggalkan hanya sedikit ajarannya. Kebanyakkan Kristian beranggapan Paul adalah penemu agama Kristian bukannya Jesus. Tidak logic lah kita mengatakan apa yang berlaku di gereja , Jesus lah yang bertanggungjawab.

Tambahan lagi kehidupan Jesus yang serba rahsia dan tidak dapat dibuktikan. Terdapat pelbagai versi nama, tahun kelahiran dan tahun kematian.

Tidak seperti Muhammad Jesus tiada pengaruh dalam dunia politik tambahan lagiperkembangan politik.

TANGGA 4 : BUDDHA

Nama sebenar adalah Putera Siddhartha penemu agama Buddha, anak raja pemerintah di Kapilavastu bantar di timur laut India berdekatan sempadan Nepal. Beliau dari suku Gautama dan puak Sakya di Lumbini sempadan Nepal. Semasa berumur 16 tahun, beliau berkahwin dengan sepupu yang sama umur. Dibesarkan dalam istana mewah tetapi inginkan kehidupan yang sederhana. Melihat orang miskindan senantiasa menderita mahukan kemewahan. Beliau melihat bahawa kebanyakkan golongan kaya selalu kecewa dan tidak gembira dengan kehidupan mereka. Semua lelaki dijangkiti penyakit dan akhirnya menemui ajal.

Pada umur 29, selepas kelahiran anak pertama, beliau mengambil keputusan untuk meninggalkan kehidupan mencari kebenaran dalam kehidupan. Beliau meninggalkan istana, isteri, dua anaknya dan kedudukan nya sebagai putera raja. Beliau berjaya mendapat solusi dalam segala masalah manusia dengan keserdehanaan dalam hidup.

Prinsip utama adalah 4 kebenaran yang suci. Kehidupan manusia adalah tidak gembira. Penyebab ketidak kegembiraan adalah disebabkan oleh ketamakkan dan nafsu. Nafsu dan ketamakan boleh dihapuskan dengan cara yang dipanggil NIRVANA. Kaedah yang digumakan untuk melarikan diri dari ketamakan dan nafsu dipanggil Eightfold Path..

Ajaran Buddha adalah ajaran yang tidak direkodkan selepas beliau. Satu sebab mengapa ajaran Buddha mati di India kerana ajaran hindu telah lama wujud dan sudah lama menapak di India.

TANGGA KE 5: CONFUCIUS

Beliau manusia pertama yang mensintesis idea asas tamadun kaum cina. Falsafahnya mengenai moral individu, dan konsep kerajaan yang berkhidmat untuk rakyat dan memerintah berdasarkan teladan.

Beliau dilahirkan pada 551 BC – 479 BC di negara Lu, kawasan Shantung timur laut China. Ayahnya mati semasa umurnya muda dan hidup dalam kemiskinan.

Pada usia yang muda beliau berkhidmat sebagai pekerja kerajaan yang berjawatan rendah dan meletak jawatan beberapa tahun kemudian. Selepas berumur 50, beliau dianugerahkan jawatan tinggi dalam kerajaan . Kedudukan nya dalam kerajaan dicemburui musuh menyebabkan beliau dibuang kerja dan dibuang negara.

Confucius diiktiraf sebagai penemu agama baru. Beliau tidak menyukai untuk membincangkan isu dunia selepas mati dan mengelak spekulasi metafizik. Boleh dikatakan bahawa beliau adalah falsafah secular yang hanya berminat kepada personal, moral politik dan cara mengendali nya.

Dua elimen yang penting dalam Confucius adalah Jen dan Li dan hanya yang terpilih mampu mengendalinya. Jen kadang2 dirujuk kepada ‘Cinta’.

Beliau juga berpendapat bahawa zaman kegemilangan adalah pada masa lepas.

Maharaja pertama dinasti Ch’in, Shih Huang Ti memerintah untuk memusnahkan pengaruh Confucius . Semua ilmu yang ditulis beliau dimusnahkan untuk melenyapkan dari sejarah.

TANGGA KE 6: ST.PAUL

Beliau dikenali sebagai Saul, Dilahirkan di Tarsus sebuah Bandar Cilicia (Turkey) pada era Kristian.

Merupakan rakyat empayar Roman, berketurunan yahudi dan pada mudanya belajar bahasa bahasa Hebrew dan menerima pengajaran yahudi. Pada usia muda beliau belajar bersama Rabbi Gamaliel.

Pengaruh Paul dalam agama Kristian adalah pekembangan besar sebagai pendakwah, kejayaan sebagai penulis New Testament, Peranan sebagai pengembang agama Kristian.

Daripada 27 buah buku 14 daripadanya ditulis beliau.

TANGGA KE 7: TSI AI LUN

Beliau adalah pencipta kertas. Pernah bekerja sebagai hakim besar kerajaan China pada tahun 105 AD. Penemuan beliau menyebabkan beliau dinaik pangkat, mendapat gelaran yang hebat dan menjadi kaya. Penglibatan beliau dalam istana menyebabkan kejatuhan beliau.

Pada kurun ke 2, Kerajaan China mengesport kertas ke negara2 lain di Asia. Untuk beberapa lama mereka menyembunyikan teknik membuat kertas. Pada tahun 751, kertas mula dihasilkan di luar China di Samarkand dan Bhagdad. Teknik ini menular di Arab dan pada kurun ke 12 barulah melular ke eropah.

Sebelum kewujudan kertas, kebanyakan orang cina menulis di atas hirisan buluh. Masalah timbul apabila hendak membawa atau mengulang kaji kerana terlalu berat. Ada juga buku yang ditulis di atas kain sutera tetapi terlalu mahal untuk tujuan asas. Dibarat pula buku ditulis di atas kulit kambing biri2 yang mana diganti dari penggunaan papyrus (tamadun Greeks, Roman dan Egyptian).

Pada zaman dahulu perkembangan budaya di China terbatas disebabkan penggunaan hirisan buluh. Mereka perlu menggunakan pedati untuk membawa atau memindahkan buku2 dari satu tempat yang lain. Dengan teknologi ini , ketamadunan cina berkembang dengan pesatnya.

TANGGA KE 8 : JOHANN GUTENBERG

Beliau dikenali sebagai bapa percetakan kerana sumbangan beliau dalam kaedah percetakan yang moden. Kaedah itu terbahagi kepada 4 jenis iaitu jenis pasang siap, mesin percetakan itu sendiri, jenis dakwat yang sesuai, penggunaan jenis kertas yang sesuai.

Karya beliau yang terkenal adalah Gutenberg Bible yang dicetak pada 1454.

Pada awal kelahirannya, eropah dan China mempunyai teknologi yang setaraf. Selepas penciptaan mesin tersebut, pencapaian eropah meningkat dengan drastic dan meninggalkan China di belakang kerana menggunakan kaedah yang lama yang begitu lambat sekali.

Penciptaan beliau menyebabkan perkembangan revolusi zaman moden. Tanpa penemuan beliau percampahan ilmu tidak lah secepat yang disangka.

TANGGA KE 9 : CRISTOPHER COLUMBUS

Dengan menemui jalan ke dunia baru yang menghubungkan eropah dengan ‘The Orient’. Secara lansung melahirkan beberapa buah negara seperti Amerika. Penemuan ini merangsang ekplorasi dan penjelajahan di Dunia Baru. Dunia baru dibuka oleh eropah sebagai wilayah terbaru negara untuk petempatan dan meningkatkan populasi disamping membekalkan kekayaan sumber mineral dan bahan mentah untuk menggerak ekonomi eropah. Penemuan nya membawa kepada kemusnahan tamadum kaum Red Indian. Ianya kemudiannya merebak ke beberapa set negara yang lain.

Beliau dilahirkan di Genoa Italy pada tahun 1451. Apabila meningkat remaja , beliau menjadi kapten kapal dan pelayar yang hebat. Beliau berpendapat bahawa terdapat jalan mudah ke timur dengan merentasi Lautan Atlantik. Beliau telah lama berhujah mengenai pendapat ini. Beliau kemudiannya meminta Queen Isabella 1 of Castile membiayai penjelajahan beliau.

Kapalnya memulakan penjelajahan pada Ogos 1942. Perhentian pertama adalah di Canary Island (Afrika) dan berlayar kembali pada 9 September. Columbus kembali ke Sepanyol pada march 1943 dan mendapat perhormatan.

Isabella telah berjanji Columbus bahawa beliau akan dilantik menjadi gabenor di mana mana tanah baru yang dijumpainya. Walaubagaimana pun beliau tidak berjaya sebagai pentadbir dan dibawa pulang ke Sepanyol.

Sudah jelas bahawa penjajahan beliau menimbulkan impak revolusi pada sejaqrah eropah dan memberi kesan kepada Amerika.

Walau bagaimanakanbeliau bukan orang pertama yang menjumpai Dunia Baru. Penjelajah Viking Leif Ericson telah lama menjejak kaki di Amerika. Nama beliau taklah sepenting Colombus. Ilmu dan penemuan beliau lansung tak direkod. Tidak seperti Colombus , beberapa tahun selepas kembalinya Colombus ke Sepanyol, banyak ekspedisi ke dunia baru menanti dimana kolonosasi wilayah baru bermula.

Falsafah Greeks, Aristotle pernah mengeluarkan hypothesis mengatakan bahawa dunia baru terdapat di mana mana .Pendapat beliau diguna pakai oleh sebilangan ilmuan eropah pada 1400.

TANGGA KE 10 : ALBERT EINSTAIN

Ilmuan sains terhebat kurun ke 20 dan ilmuan terhebat abad ini. Ini kerana teori beliau ‘Theory of Relativity’ . Terdapat 2 teori yang terlibat, Teori Khas Relative (1905) dan Teori Asas Relativity (1925) yang dikenali sebagai “Einstein Law Of Gravition”.

Ramai yang mengatakan bahawa teori beliau merupakan teori semata2. Formulanya adalah E=MC². E adalah tenaga, M adalah jisim dan C adalah kelajuan cahaya, 186000 batu per saat. Teori di dapat dibuktikan dan dipraktikkan pada tahun 1945 apabila Hiroshima dan Nagasaki dibom bom atom.

Bukan senang nak mengaplikasikan E=MC². Banyak pihak bergabung tenaga merelisasikan penciptaan bom atom. Pada tahun 1939, Einstein telah menulis surat kepada Presiden Roosevelt mengatakan kemungkinan penciptaan senjata.

Presiden pada masa itu melancarkan Projek Manhantan yang membawa kepada perkembangan bom atom pertama.

Berbanding dengan Newton, teorinya sangat senang untuk difahami dan teori Einsteins adalah sukar untuk di fahami walaupun diterang/ diulang beberapa kali.

Teori Newton digunakan untuk menyelesaikan masalah dan mencari ilmu saintifik baru. Ilmunya tidak pernah tidak stabil. Teori Einstein pula terikat pada paradoxes dan teorinya berlegar2 pada teori remaja yang ingin teorinya tercapai.

Newton berada di atas Einstein kerana teorinya berjaya menggerakkan sains masa kini dan tidaknya Einstein.

Beliau sangat berminat dengan dunia manusia dan selalu mengeluarkan pendapat di dalam soal2 politik. Seorang yang Pacifist dan penyokong teguh Zionism dan Individualist.

TANGGA KE 11: KARL MARX

Peneraju utama sosialis sainstifik dilahirkan di 1818 di Bandar Trier, Germany. Ayahnya peguam dan pada umur 17 tahun, memasuki University Bonn untuk belajar undang2. Kemudian lanjutkan pelajaran ke University Berlin dan dianugerahi PHD dalam falsafah di University Jena.

Beliau berubah bidang ke bidang wartawan dan merupakan editor kepada Rheinis Che Zeitung di Colongne. Disebabkan politiknya yang tidak selari dengan pemerintah pada masa itu menyebabkan beliau berpindah ke Paris, Perancis.

Dia kemudiannya dibuang dari Perancis dan berpindah ke Brussel. Disitu beliau menerbitkan karya yang bertajuk “The Poverty of Philosophy”. Pada tahun 1847. Selepas itu , beliau menerbitkan “The Comunist Menisfesto”. Pada tahun 1848, beliau kembali ke Colonge tetapi dibuang negara beberapa tahun kemudian. Beliau kemudian ke London dimana menghabiskan sisa hidup nya di sana.

Dengan hasil pendaftaran sebagai wartawan, beliau menghabiskan sisa hidup di Landon membaca dan menulis buku berkenaan politik dan ekonomi.

Dalam bahagian pertama bukunya, Das Kapital muncul pada tahun 1867. Penulisan Karl Marx adalah teori asas komunism dan pandangan luar biasa perkembangan abad ke 20.

Beliau diletakkan di ranking ini kerana kepentingan kominism sebagai sejarah jangka masa panjang . Disebabkan kebangkitan komunis adalah salah satu daripada sejarah.

Antara idea utama komunis adalah

  •  Orang kaya hidup dalam kemewahan manakala orang miskin hidup kebuluran.
  •  Cara untuk menghapuskan ketidak adilan adalah dengan mewujudkan system yang mana pengeluaran dikawal dan dimiliki lerajaan dari kepentingan individu.
  •  Cara yang paling mudah untuk mewujudkan kerajaan sebegitu adalah dengan revolusi secara paksa.
  •  Untuk mengekalkan system sosialist, system kuku besi dari parti komunis perlu dikekalkan untuk jangka masa tertentu.

3 idea pertama telah lama dikemukakan sebelum Marx lahir lagi tetapi beliau mempopularkan nya. 2 tokoh terkenal mengikut komunis adalah Lenin, Stalin, Mao Tse Tung.

Boleh dikatakan bahawa idea sebenar Karl Marx disalah ertikan dan disalah anggap.

TANGGA KE 12: LOUIS PASTEUR

Ahli kimia dan biologi Perancis merupakan ikon terkenal dalam bidang perubatan. Teori yang paling terkenal adalah Germ Theory Of Disease.

Dilahirkan pada 1822 di Dole, France. Pada umur 26 tahun, beliau berjaya membuktikan isomer Tektarik Acid. Dalam bidang Proses Penapaian, beliau dapat membuktikan bahawa microorganism penyebab penapaian yang memberi sumbangan besar dalam industri alcohol.

Pendapat ada mengatakan bahawa mickoorganisma tertentu boleh menyebabkan penyakit dan perlukan anticeptik untuk mengelak microorganism memasukki tubuh manusia.

Bacteria merbahaya boleh memasuki tubuh manusia melalui makanan dan minuman . Kerana ini beliau membangunkan satu teknik yang dipanggil Pasteurization Tecknique. Yang membunuh bacteria dalam minuman.

Pada umur 50 tahun beliau berminat kepada Antrax yang menyerang binatang ternakan. Beliau berjaya membuktikan jenis2 bacteria yang bertanggungjawab terhadap2 penyakit. Beliau telah berjaya dalan penghasilan strain Antrax bacillus yang lemah membolehkan lembu menjana immunity apabila disuntik dengan strain tersebut.

Pencapaian seterusnya adalah teknik untuk mengelak penyakit rabies. Begitu juga dengan thypus epidemik dan polio.

Beliau juga menemui fenomena anaerobiosis ( satu kelebihan untuk hidup tanpa oksigen). Kejayaan dalam menghapuskan penyakit yang menyerang ulat sutera meningkatkan industri sutera. Begitu juga dengan Chicken Cholera.

Sumbangan besar Louis Pasteur adalah dalam penemuan immunisasi yang mengurangkan jumlah kematian dan juga penularan. Penemuan beliau setidaknya mampu meningkatkan umur sehingga 70 tahun ke atas.

TANGGA KE 13: GALILEO GALILEI

Saintis Italy yang lahir pada tahun 1564 di Bnadar Pisa. Beliau belajar di universiti Pisa dan mendapat pelajaran di situ pada tahun 1589. Beberapa tahun kemudian, beliau menyertai university Padua sehingga tahun 1610. Aristotle mengatakan bahawa objek yang lebih berat akan jatuh dengan lebih cepat berbanding dengan objek yang lebih ringan kecuali digeselkan dengan udara.

Satu lagi sumbangan adalah dalam Hukum Inertia. Jika daya yang menghalang disingkirkan, maka objek yang terus bergerak akan terus bergerak.

Penemuan yang diketahui orang ramai adalah dalam bidang astronomi , penciptaan teleskop . Beliau menghabiskan masa selama 6 tahun menulis karya Dialogue Concerning The Two Chief World System. Buku ini menampilkan bukti2 Copernicius yang diterbitkan pada tahun 1632. Buku ini telah menimbulkan kemarahan pihak gereja sehingga membawanya ke pengadilan. Teorinya mengatakan bahawa bumi beredar mengelilingi matahari bukannya bumi sebagai pusat system

TANGGA 14: ARISTOTLE

Orang pertama di dunia mengeluarkan cara pemikiran logic yang menggunakan prinsip pemikiran falsafah.

Beliau dilahirkan pada 384 BC di Bandar Stagira Macedonia. Ayahnya seorang ilmuan . Pada 17 tahun, beliau ke Athans untuk belajar di Akedemi Plato sehingga 20 tahun. Pada peringkat awal beliau berminat dalam biologi dan sains practical . Di bawah akedemi beliau berminat akan spekulasi falsafah.

Pada tahun 342 BC, beliau pulang ke Macedonia dan menjadi tutor khas bagi anak raja Alexander The Great. Selepas Alexander menjadi raja, beliau pulang kembali ke Athans dan membuka sekolah bernama Lyceum. Dia tidak pernah meminta Alexander untuk menjadikannya pembesar tetapi meminta dana untuk penyelidikan. Ini adalah contoh sainstis yang diberi dana penyelidikan yang berskala besar.

Karya yang ditulis beliau dikatakan tidak kurang daripada 170 buah buku dan 47 daripadanya berjaya diselamatkan. Bidang yang diceburi adalah astronomi, zoology, embryology, geography, geology, fizik , anatomi, fisiologi dan cabang2 ilmu lain yang dipelopori oleh bangsa Greeks. Untuk menjadi seorang yang mahir dalam segenap cabang sains beliau juga juga menceburi bidang seperti etika, metafizik, physiologi, ekonomi, teologi, politik, retorik dan kesenian, puisi, dan budaya babarian, perlembagaan Athens.

Pengaruh nya meluas sehingga karyanya di alih bahasa ke bahasa Latin, Syria, Arab, Itali, Perancis, Hebrew, Germen, dan English. Karya beliau meninggalkan kesan kepada falsafah islam.

TANGGA KE 16: LENIN

Beliau adalah pemimpin politik yang bertanggungjawab dalam perkembangan fahaman komunisma di Russia. Kesemua polisi beliau adalah kepada Karl Marx.

Lenin dilahirkan pada 1870 di Bandar Simbirsk (Ulyanovsk) di Russia. Ayahnya pegawai kerajaan manakala abangnya Alexander seorang radikal yang ditangkap kerana cubaan membunuh Czar. Pada umur 23 tahun, beliau menjadi seorang Marxist. Pada tahun 1895, ditangkap oleh Kerajaan Czar kerana aktiviti mempengaruhi revolusi sebelum dibuang ke Siberia.

Di Siberia, beliau berkahwin dengan pengikut revolusi dan menghasilkan buku ‘The Development Of Capitalism In Russia’. Kemudian dia menyertai ‘Russian Social- Demorcratic Worker Party’ berpecah kepada 2 pecahan. Lenin menjadi ketua kepada pecahan yang lebih besar iaitu ‘The Bolsheviks’.

Perang dunia pertama merupakan kesempatan terbesar beliau untuk muncul sebagai pemimpin tetapi membawa kemusnahan besar dari segi ketenteraan dan ekonomi Russia. Ini menimbulkan ketidak puasan hati terhadap system pemerintahan Czar. Kerajaan Czar digulingkan pada March 1917 dan rakyat membayangkan bahawa pemerintahan seterusnya merupakan pemerintahan yang demorkratik.

Lenin lebih berminat akan tektik revolusi dan mengiktiraf bahawa beliau mahir dalam teknik tersebut. Dia menegaskan dalam keperluan untuk bertindak di luar batas. Idea kuku besi lebih penting daripada polisi ekonominya. Polisinya adalah dengan mengawal ketat media, bank, gereja dan kesatuan pekerja . Kerajaan komunis juga perlu menghapuskan kemungkinan berlakunya pengulingan kuasa.

Dalam hidupnya , Lenin merupakan pekerja yang rajin. Beliau seorang yang berdedikasi kepada misi revolusinya. Beliau juga sayangkan keluarganya. Ironinya beliau menghabiskan masanya menghapuskan penentangan dan kebebasan seluruh dunia.

TANGGA KE 16: MOSES

Beliau dipandang tinggi oleh 3 agama utama Kristian, Yahudi dan Islam dan individu2 yang lain. Beliau adalah seorang dari bangsa Egyptian. Di dalam Old Testament dan Koran percaya bahawa Moses telah membelah 12 laut merah semasa melintasi melarikan diri daripada Firaun.

Beliau dikatakan penulis bible ( Genesis, Exodus, Leviticus,Number dan Deutteronomy) dan selalu dirujuk sebagai buku Moses yang menghasilkan Torah. Karya beliau adalah seperti Mosaic Code dan 10 Comenment.

Ramai Yahudi mengatakan bahawa Moses merupakan penemu Monothesm Yahudi. Walaubagaimanapun dalam Old Testament menyatakan bahawa Abraham adalam penemu sebenar Monothesm.

TANGGA KE 17 : CHARLES DARWIN.

Penemu teori evolusi organic dengan pilihan semulajadi telah dilahirkan di Shrewsbury England pada 12 Febuari 1809. Pada umur 16 tahun, beliau memasuki University Edinburgh untuk belajar perubatan dan akhirnya menggap subjek tersebut tidak perlu. Dia berjaya mengagumkan professor untuk memberikan nya wang sebagai ahli cinta alam dalam eksplorasi H.M.S.Beagle . Beliau berlayar pada 1831 (semasa beliau berumur 22 tahun).

Beliau pulang kembali pada 1836 dan menerbitkan siri buku yang menaik reputasi sebagai ahli biologi terkemuka England. Pada tahun 1837, beliau menyatakan bahawa binatang dan tumbuhan berevolusi mengikut geologi sejarah.

Pada tahun 1871, beliau menerbitkan ‘The Descent Of Man’ dan ‘Selection In Relation To Sex’. Buku ini mengatakan bahawa manusia berasal dari keturunan makhluk seperti beruk yang sehingga kini menimbulkan kontroversi.

TANGGA KE 18: SHIH HUANG TI

Maharaja China yang memerintah pada 238-210 BC telah menyatukan China melalui ketenteraan.

Dilahirkan pada 259-210 BC. Dilahirkan pada penghujung dinasti Chou yang diasaskan kira2 pada 1100 BC.

Beliau menaiki takhta pada 246 BC pada umur 13 tahun. Selepas 221 BC beliau menggelarkan beliau sendiri sebagai Maharaja Seluruh China. Beliau menetapkan bahawa tanah jajahan nya tebahagi kepada 36 pusat pentadbiran kecil yang diperintah oleh gabenor. Setiap satu pusat akan bertukar menjadi wilayah pada jangka masa tertentu untuk mengelak mendapat tapak untuk pemberontakan. Setiap wilayah mempuyai seorang ketua tentera yang dipilih maharaja sesuka hati. Begitu juga pegawai pusat yang memantau sama ada pegawai tempatan melakukan tugas dengan betul. Sistem pengangkutan jalan dimajukan bagi memudahkan pentadbiran dan dasar ibu kota dihubungkan dengan sempurna. Ini juga dapat memastikan rusuhan tempatan akan dapat dipatahkan dengan cepat.

Beliau juga mengukuhkan system kormersil di China dengan menetapkan system ukuran dan berat, menetapkan system wang, menyelia pembinaan jalan perhubungan dan terusan. Menyatukan China dengan system undang2 dan menetapkan satu sahaja bahasa China.

Pada tahun 213 BC, Baginda mengarahkan semua buku di China dimusnahkan kecuali berkenaan pertanian, perubatan, rekod sejarah Ch’in, karya falsafah dari penulis yang berdaftar. Walau bagaimanapun baginda mengarahkan terdapatnya salinan semua buku yang dibakar disimpan di Perpustakaan Diraja.

Baginda kemudiannya menetapkan polisi luar China yang amat tidak menyenangkan negara jirannya. Untuk mengelak dari dimusnahkan musuh, satu tembok pertahanan dibina (Tembok Besat China). Pembinaan tembok itu tergugat dengan siri peperangan , rakyat dikenakan cukai yang tinggimenyebabkan baginda tidak popular. Tidak ada satu pun percubaan membunuhnya berjaya.

Semasa anaknya memerintah, pemberontakan berlaku dengan begitu kerap sekali. Istana dan perpustakaan diraja dibakar.

Shih Huang Ti penting kerana berjaya menakluk sebahagian besar negara China. Pihak barat memang mengagumi baginda. Perbezaan China dan Eropah adalah China merupakan sebuah negara yang besar manakala eropah terdiri daripada pelbagai negara.

Komunis China meanggap beliau sebagai pemikir hebat dan boleh dibandingkan bersama Napoleon dan Augustus Ceasar.

TANGGA KE 19: AUGUSTUS CAESAR

Penemu empayar Roman. Nama Sebenar beliau adalah Gaius Octavian. Dilahirkan pada 63 BC.

Beliau mengelarkan dirinya berkuasa pada 27BC dan mengembalikan kembali system Republik dan menyarankan semua penjawat kerajaan meletak jawatan. Untuk mengukuhkan kuasanya, beliau menjadi ketua wilayah Sepanyol, Gaul dan Syria kerana wilayah ini terletaknya tentera Roman. Senate meanugerahkan gelaran Augustus. Selepas kematian beliau, system pemerintahan berubah dari republik ke monarki.

Di bawah Augustus, beliau berjaya menawan Sepanyol, Switzerland, Asia Minor dan Balkan. Beliau menyusun semula struktur cukai, kewangan, dipandang tinggi tentera Roman, menubuhkan tentera laut dan skuad Praetorian.

Di bawah Augustus, beberapa jalinan jalan yang sempurna dibina di Roman. Banyak bagunan umum dibina mengikut idea Augustus. Kuil2 dibina dan Augustus mengalakkan kecintaan kepada agama lama Rom. Undang2 pula menggalakkan perkahwinan dan meningkatkan kelahiran.

Dibawahnya, keamanan terjamin. Ini seterusnya meningkatkan kemakmuran. Era Augustus merupakan era kegemilangan dalam bidang kesenian kerana wujudnya puisi seperti Horace dan Livy. Era ini dinamakan sebagai Pax Romana.

TANGGA KE 20: MAO TSE TUNG

Individu yang bertanggungjawab menerajui parti komunis untuk berkuasa di China. Individu ini dilahirkan pada 1893 di kampung Shaoshan, wilayah Hunan China. Ayahnya seorang kaya. Pada 1911, revolusi menmusnahkan dinasti Ch’ing yang memerintah sejak 1700 lagi. Selepas beberapa bulan selepas itu, China mengaplikasi system republik. Sejak itu China tidak aman sehingga 1949.

Mao menjadi pengikut Marx pada 1920. Pada 1921, beliau salah seorang dari 12 individu yang menemui parti Komunis di China. Parti Komunismemerlukan masa dan tidak stabil. Di bawah Mao, kekuatan parti meningkat dengan drastic. Pada 1947, parti komunis telah mengalahkan kerajaan Nationalist. Pada 1949, Komunis berjaya menguasai penuh tanah besar China.

Cabaran yang menantinya sebagai ketua negara dimana rakyat China kebanyakan miskin, negara ketinggalan dari segi pembangunan dan tradisi kaum cina yang masih kuat. Pada 1976, Polisi Mao berjaya mengubah China. Salah satu aspek yang ditekankan adalah modenisasi. Yang hebatnya, proses ke arah negara industri, sector pelajaran dan sector kesihatan.

Kejayaan kedua kerajaan komunis dengan transformasi system ekonomi kapitalis dan sosiolis. Kerajaannya banyak menghabiskan wang negara dalam usaha propaganda menentang idea Confucius.

Antara projek2 besaran yang dilancarkan pemerintahan beliau adalah ‘The Great Leap Forward’ pada tahun 1950 dan ‘Great Proletarian Cultural Revolution’ pada tahun 1960.

Tidak seperti Mao dan Stalin yang banyak menumpukan soal pertanian dan pembangunan luar Bandar. Begitu juga peningkatan industri pembuatan di China.