Mencari Hasil Ilmu

Tuesday, June 12, 2012

Teknologi pembuatan besi sejak zaman Nabi Daud

Teknologi pembuatan besi bermula sejak zaman Nabi Daud lagi. Hal ini diungkapkan lagi di dalah Surah Al-Anbiya ayat 80.

“Dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu. Guna memelihara kamu dalam peperanganmu. Maka, hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah)”.

Fakta seterusnya adalah pada ayat 10 Surah Saba.

“Dan sesunguhnya telah Kami berikan kepada Daud kurnia dari Kami. (Kami berfirman), Hai Gunung-gunung dan burung burung, bertasbihlah berulang ulang bersama Daud, dan Kami telah melunakkan besi untuknya.”

Dalam Surah Saba Ayat 11 pula menyatakan bahawa caca cara membuat baju besi.

“Buatlah baju besi yang besar besar dan ukurlah anyamnnya dan kerjakanlah amalan yang soleh. Sesungguhnya Aku melihat apa yang kamu kerjakan”.

Begitu juga dalam Surat An-Nahl ayat 81

Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang Dia ciptakan dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung gunung dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmatnya atas kamu agar kamu berserah diri (kepada-Nya).