Mencari Hasil Ilmu

Friday, February 10, 2012

Bill of right

Bill of right adalah senarai hak hak penting bagi sesebuah Negara. Tujuan utama Bill of Right adalah untuk melindungi kepentingan rakyat daripada dicerobohi oleh kerajaan.

Terma Bill Of Right berasal dari England yang merujuk kepada Bill Of Right 1689.

Ia terbahagi kepada 2 iaitu yang kekal atau yang rapuh.

Bagi yang bersifat kekal, ianya tidak boleh dipinda atau dibuang dari senarai Bill Of Right. Ia memerlukan majority besar atau referendum jika mahu meminda senarai Bill Of Right.

Bill Of Right yang bersifat rapuh pula adalah undang undang biasa yang boleh dipinda atau rapuh. Ia tidak memerlukan majority besar atau referendum.