Mencari Hasil Ilmu

Thursday, October 20, 2011

lucifer

Dalam bahasa Inggeris, Lucifer adalah merujuk kepada Satan tetapi di dalam New Testament nama ini tidak dirujuk. Nama Lucifer adalah rujukan kepada malaikat yang telah dibuang taraf malaikatnya. Dalam Isaiah 14:3-20, Raja Babylonian menberi gelaran Day Star atau Morning Star (bahasa Latin) sebagai ‘fallen’ atau dibuang daripada kerajaan langit.

Pada Peter 1:19, Lucifer merujuk kepada Morning Star dan tidak lansung berhubungkait dengan Iblis. Pada New Testament yang terbaru kerap menggunakan nama Lucifer sebagai ganti nama kepada nama Iblis dan kerap kali dalam hal hal ghaib.

Mitos Lucifer sering kali dikaitkan dengan malaikat yang dibuang dari kerajaan langit dan sering kali dihubungkaitkan dengan ‘Morning Star’. Ini disumbangkan oleh Encylopedia Yahudi dalam menyumbang kepada zaman pemulaan Kristian. Lucifer pernah menjadi malaikat kanan atau malaikat yang penting.

Dalam New Testament terdapat nama nama lain selain nama Lucifer.

SATAN – (Matt 4:10, Mark 1:13, Luke 10.18).

DEVIL - (Matt 4.1, )

ADVERSARY - (Peter 5.8, Tim 5.14)

ENEMY - (Matt 13.39)

ACCUSER - (Rev 12.10)

OLD SERPENT - (Rev 20.2)

GREAT DRAGON – (Rev 12.9)

BEEL ZEBUB - (Matt 10.25, Matt 12.24)

BELIAL - (Sameal)