Mencari Hasil Ilmu

Friday, July 29, 2011

sefirot dan 10 naluri utama

Sefirot adalah 10 naluri utama dan merujuk kepada tuhan yang berterusan mewakilli alam ciptaannya dalam kewujudan.Perkataan ini membawa maksud pengiraan (Counting) tetapi pada awal Kabbalah mewakilkan number number itu dengan beberapa entomologi termasuk Sefer (Buku), Sippur (story), Sappir ( kecerdikkan, batu berharga, bersinar), Separ (Perimeter), Safra (Peniru).

Perkataan Sefrah adalah kaitan yang kuat dengan Kabbalah. Sephirot digunakan untuk menerangkan pusat tumpuan jiwa manusia. Sephirot bertindak balas dengan 4 dunia alam ghaib iaitu Atziluth, Beri’ah, Yetzirah dan Assiah.

Terdapat 11 Sephirot yang di namakan. Antaranya

Keter (CROWN bermaksud keinginan melepasi nilai kewarasan). Juga membawa maksud keinginan untuk melepasi dan menjadi nombor satu.

Chochmah (kebolehan untuk berfikir dengan sempurna). Ini membawa maksud bahawa seseorang itu berfikir dan membuat keputusan dengan bijak sekali.

Binah (Kebolehan memahami potensi), Daat (kebolehan untuk memiliki dan mentafsir ilmu pengetahuan), Chesed (Kasih sayang), Gevurah (keganjilan dan kekuatan), Rachamim (juga dikenali sebagai Tiphereth) bermaksud belas kasihan. Netzach bermaksud kemenangan dan keunggulan. Hod bermaksud kegemilangan dan kemasyuran, Yesod yang bermaksud asas dan Malkuth yang bermaksud kerajaan.

10 Sefirot adalah proses ethical. Ia juga makna lain untuk moraliti. Bagaimanapun, struktur morality akan menjadi tidak sehaluan jika penganutnya menjadi fanatic. Ini seterusnya menyebabkan kurangnya keadilan dan akhirnya melibatkan pembunuhan ramai orang yang tidak bemasalah.

Kabbalah mengaku bahawa identiti dalaman manusia terdiri daripada nefesh, ru’ach dan neshamah. Nefesh dijumpai di dalam manusia memasukki badan pada lahir. Ia merupakan naluri utama fizikal dan psychological manusia. 2 lagi identity tidak lagi wujud semasa kelahiran tetapi boleh berkembang dengan waktu dan perkembangannya bergantung kepada tingkah laku dan kepercayaan masing masing. Tidak semua individu dapat menghidupkannya secara semulajadi tetapi memerlukan unsure unsure dorongan dari luar.

Cara terbaik untuk menerangkan bahagian bahagian ini adalah seperti Nefesh bahagian terbawah iaitu bahagian seperti binatang. Ia berkait rapat dengan naluri dan kehendak semulajadi manusia.

Ruach bahagian di tengah yang dikenali sebagai roh (Spirit). Ia mewakilli moral dan kebolehan untuk menyingkirkan antara baik dan jahat.

Neshamah bahagian atas yang dianggap agung. Ia menjarakkan manusia dan membezakan manusia dan apa apa unsure kejadian yang lain. Ia boleh dikatakan sebagai akal yang membolehkan manusia hidup bahagia dan mencapai kejayaan di dunia satu lagi. Ia berkembang semasa kelahiran dan terus berkembang. Ia juga dapat memberi kesedaran tentang kewujudan dan adanya tuhan.