Mencari Hasil Ilmu

Thursday, February 24, 2011

Sejarah Penubuhan MOSSAD

Mossad dibentuk pada 13 December 1949 dengan nama Central Institute For Coordination seperti mana di cadangkan oleh Reuven Shiloah kepada Perdana Menteri David Bengurion. Shiloah mahukan satu badan untuk mengkoordinasikan dan meningkatkan kerjasama diantara badan badan berkaitan keselamatan. Antaranya adalah Army’s Intelligent Department (AMAN), The General security servise (GSS), dan bahagian pejabat perhubungan asing. Pada Mac 1951, MOSSAD berjaya menarik perhatian Perdana Menteri pada ketika itu dan menjadi sebahagian kepada Pejabat Perdana Menteri dengan melaporkan secara terus kepada Perdana Menteri.

Moto asal MOSSAD adalah berasal dari Bible “For by Wise guidance you can wage war, and in abundance of counselor there is victory”.

Kemudiannya motto ini berubah apabila MOSSAD muncul di khalayak ramai. Motonya kemudian berubah kepada “where there is no guidance, a nation fall, but in an abundance of counselors, there is safety”.