Mencari Hasil Ilmu

Thursday, June 25, 2009

LLM

LLM stand for Lembaga Lebuhraya Malaysia. Terletak di Wisma Lebuhraya KM 6 Jalan Serdang- kajang 43000 Kajang Selangor. Satu jalan Ngan Uniten. Merupakan satu badan berkanun yang bertanggungjawab menyelia, melaksanakan reka bentuk pembinaan yang ditentukan kerajaan. Merancang/penyelidikan supaya penggunaan lebuh raya di malaysia lebih cekap dan efisen. Mengawasi piawaian yang ditetapkan.memberi penerangan mengenai sistem kawalan trafik di seluruh lebuhraya ber tol di malaysia.. LLM juga bertanggungjawab ke atas kelancaran sistem pengangkutan bertol di malaysia.Bilik kawalan Trafik Lebuhraya untuk monitor masalah2 di lebuhraya bertol di malaysia seperti kemalangan, banjir dan kesesakan trafik.