Mencari Hasil Ilmu

Thursday, April 02, 2009

SISTEM MAKAMAH DI MALAYSIA.

System makamah di Malaysia sangat teruk sekali dari segi lambatnya proses prosiding/ pengurusan kes.

Kerajaan sepatutnya mengupdatekan system prosiding/ pengurusan kes yang ada di Malaysia supaya kes tamat/ kes diselesaikan lebih cepat daripada yang lambat sekarang.

Saranan saya adalah supaya kerajaan mengupdatekan/ merancang satu plan piagam makamah yang menetapkan masa/tempoh sesuatu kes- kes makamah berdasarkan rumitnya kes-kes tersebut. Ini bagi mengurangkan jumlah kes-kes yang tertunggak di Malaysia.